HOTLINE: 035 856 6519

Khuyến mại

BLOG/TÀI LIỆU TỔNG HỢP/LÝ THUYẾT TỔNG QUÁT CỦA ESTE VÀ BÀI TẬP THAM KHẢO LIÊN QUAN


LÝ THUYẾT TỔNG QUÁT CỦA ESTE VÀ BÀI TẬP THAM KHẢO LIÊN QUAN


I. Định nghĩa Este

Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacbohidric bằng nhóm OR' thì sẽ thu được este.

Công thức chung của este là RCOOR'.

(R là H hoặc là gốc hidro cacbon, R’ là gốc hidro cacbon)

II. Phân loại este

1. Este no, đơn chức: CnH2nO2 (n ≥ 2)

2. Este không no đơn chức

Este đơn chức, mạch hở, không no: CmH2m+2-2kO2 (k là số liên kết pi, k ≥ 2)

VD: Este đơn chức, mạch hở, không no và có chứa 1 liên kết đôi: CmH2m-2O2

3. Este đa chức

Este tạo bởi axit đơn chức và rượu đa chức có dạng: (RCOO)mR’

Este tạo bởi rượu đơn chức và axit đa chức có dạng: R (COOR’)m

Este tạo bời axit đa chức R(COOH)n và ancol đa chức R’(OH)m có dạng: Rm(COO)nmR’n

III. Danh pháp este

Gốc Hiđrocacbon + tên anion gốc axit (đổi đuôi ic thành đuôi at).

Ví dụ:

HCOOCH3: metyl fomat

CH3COOC2H5: Etyl axetat

CH3COOCH=CH2: Vinyl axetat

IV. Tính chất vật lí este

Thường là chất lỏng dễ bay hơi có mùi thơm dễ chịu của trái cây. Ví dụ: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa, etyl isovalerat có mùi táo,...

Một số este có khối lượng phân tử rất lớn có thể ở trạng thái rắn như mỡ động vật, sáp ong.

Nhẹ hơn nước, ít tan trong nước, dễ tách chiết bằng phễu chiết.

Nhiệt độ sôi của este thấp hơn nhiều so với nhiệt độ sôi của các axit và ancol có cùng số nguyên tử C vì giữa các phân tử este không có liên kết hiđro.

Là dung môi tốt để hòa tan các chất hữu cơ.

V. Tính chất hóa học este

1. Phản ứng thủy phân môi trường Axit (H+)

R-COO-R' + H-OH ⇋ R-COOH + R'-OH

2. Phản ứng thủy phân môi trường Bazơ (OH-)

R-COO-R' + NaOH ⟶ R-COONa + R'-OH

Ví dụ:

CH3COOC2H5 + NaOH ⟶ CH3COONa + C2H5OH

CH2=CH-COO-CH3 + NaOH ⟶ CH2=CH-COONa + CH3-OH

Một số phản ứng Este đặc biệt

Este X + NaOH ⟶ 2 muối + H2O

⇒ X là este của phenol, có công thức là C6H5OOC–R

Este X + NaOH ⟶ 1 muối + 1 anđehit

⇒ X là este đơn chức, có công thức là R–COO–CH=CH–R’

Este X + NaOH ⟶ 1 muối + 1 xeton

⇒ X là este đơn chức, có công thức là R’–COO–C(R)=C(R”)R’’’

Este X + AgNO3/NH3 + H2O ⟶ 2Ag + 2 muối

⇒ X là este của axit focmic, có công thức là HCOO-R'

3. Phản ứng Este chứa gốc không no

• Phản ứng H2 (xt, Ni, to)

CH2=CH-COO-CH3 + H2 ⟶ C2H5COO-CH3

• Phản ứng trùng hợp (tạo polime)

nCH3COOCH=CH2 ⟶ Poli (vinyl axetat)

nCH2=C(CH3)-COOCH3 ⟶ Thủy tinh hữu cơ

VI. Điều chế este

1. Thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol và axit

RCOOH + R’OH ⟶ RCOOR’ + H2O

2. Thực hiện phản ứng cộng giữa axit và hidrocacbon không no

CH3COOH + C2H2 ⟶ CH3COOCH=CH2

3. Thực hiện phản ứng giữa phenol và anhidrit axit

(CH3CO)2O + C6H5OH ⟶ CH3COOH + CH3COOC6H5

VII. Nhận biết các este

Este của axit fomic có khả năng tráng gương.

Các este của ancol không bền bị thủy phân tạo anđehit có khả năng tráng gương.

Este không no có phản ứng làm mất màu dung dịch brom.

Este của glixerol hoặc chất béo khi thủy phân cho sản phẩm hòa tan Cu(OH)2.


Tài liệu este tham khảo: 

1. Ôn tập chuyên đề Este - Lipit: Bài luyện tập số 1 (Có lời giải)

2. Ôn tập chuyên đề Este - Lipit: Bài luyện tập số 2 (Có lời giải)

3. Ôn tập chuyên đề Este - Lipit: Bài luyện tập số 3 (Có lời giải)

4. Ôn tập chuyên đề Este - Lipit: Bài luyện tập số 4 (Có lời giải)

5. Ôn tập chuyên đề Este - Lipit: Bài luyện tập số 5 (Có lời giải)

6. Chuyên đề Este ( lí thuyết+ các dạng bài tập có đáp án)

7. Bài tập este của amino axit tác dụng với bazơ (Có lời giải)

8. 22 câu trắc nghiệm Nhận xét – phát biểu – mệnh đề về Este (Có đáp án)

9. Một số câu hỏi trắc nghiệm nhận biết Este (Có đáp án)

10. 20 câu trắc nghiệm Thủy phân este không no, đơn chức, mạch hở (Có đáp án)

11. 25 câu Thủy phân este no, đơn chức (Có đáp án)

12. Phản ứng este hóa – điều chế este (Bài tập có lời giải)

13. Bài tập về các ứng dụng của Este (Có lời giải)

14. Bài tập So sánh nhiệt độ sôi của Este (Có lời giải)

15. Câu hỏi trắc nghiệm về tính chất vật lý của Este (Có đáp án)

16. Giải nhanh hiện đại bài tập Hóa Học - Phương pháp 12 - GIẢI ĐỐT CHÁY ESTE MỞ RỘNG (Thầy Thanh) ( phương pháp+ các dạng bài+ bài tập vận dụng)

17. Giải nhanh hiện đại bài tập Hóa Học - Phương pháp 11 - GIẢI BÀI TOÁN AXIT ANCOL VÀ ESTE (Thầy Thanh) ( phương pháp+ các dạng bài+ bài tập vận dụng)

18. Giải nhanh hiện đại bài tập Hóa Học - Phương pháp 10 - Giải bài toán hỗn hợp Este, Ancol, Axit Fomic (Thầy Thanh) ( phương pháp+ các dạng bài+ bài tập vận dụng)

19. Giải nhanh hiện đại bài tập Hóa Học - Phương pháp 8 - HỖN HỢP AXIT ANCOL THAM GIA PHẢN ỨNG ESTE HÓA (Thầy Thanh) ( phương pháp+ các dạng bài+ bài tập vận dụng)

20. Este & peptit - Nguyễn Công Kiệt ( lí thuyết+ ví dụ+ bài tập có đáp án)

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP


#1: INTAILIEU.VN LÀ GÌ?

Intailieu.vn là nền tảng chia sẻ tài liệu chọn lọc miễn phí và trả phí (nếu có) cho các đối tác giáo dục của intailieu.vn.

Thay vì phát triển số lượng tài liệu có trên hệ thống như những nền tảng chia sẻ tài liệu hiện có, Chúng tôi lựa tập trung phát triển chất lượng tài liệu để mỗi tài liệu dành cho các bạn là những tài liệu chất lượng nhất.

Cùng với những dự định và kế hoạch cho tương lai, Intailieu.vn kỳ vọng sẽ là nền tảng chia sẻ được người dùng quan tâm nhất.


#2: TẠI SAO TÔI PHẢI TẠO TÀI KHOẢN?

Intailieu.vn biết rằng, việc tạo tài khoản là không cần thiết cho một nền tảng chia sẻ tài liệu miễn phí.

Tuy nhiên để đảm bảo người sử dụng dịch vụ là những người thật không phải là những đối tượng ảo làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống, việc tạo tài khoản là bắt buộc.

Ngoài ra việc tạo tài khoản sẽ giúp việc hỗ trợ được thuận lợi hơn trong quá trình sử dụng.


#3: LÀM SAO ĐỂ TẠO TÀI KHOẢN TRÊN INTAILIEU.VN?

Bạn có thể lựa chọn việc tạo tài khoản bằng email hoặc các nền tảng mạng xã hội khác như facebook, google, apple.

Để tạo tại khoản: tại thanh menu bạn lựa chọn "đăng ký", với thao tác này, hệ thống sẽ chuyển bạn sang trang đăng ký để tạo tài khoản.

Bạn có thể lựa chọn các hình thức phù hợp để tạo tài khoản mà bạn mong muốn.

Nên nhớ: thông tin tài khoản là quan trọng , bạn hãy đảm bảo nhập đúng và nhớ thông tin tạo tài khoản để sử dụng cho quá trình đăng nhập.


#4: TẠI SAO TÔI PHẢI XÁC NHẬN TÀI KHOẢN KHI TẠO TÀI KHOẢN XONG?

Như đã giải thích trong câu hỏi "TẠI SAO TÔI PHẢI TẠO TÀI KHOẢN", việc xác nhận tài khoản để đảm bảo tài khoản đăng ký là một tài khoản thật và tồn tại

Để không phải xác nhận tài khoản khi đăng ký, bạn có thể lựa chọn hình thức đăng ký bằng facebook, google hoặc apple. Với tính năng này chúng tôi mặc định xác nhận tài khoản của bạn là một tài khoản thật và tồn tại


#5: TÔI PHẢI LÀM SAO KHI QUÊN MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP?

Khi quên mật khẩu đăng nhập, bạn có thể lấy lại mật khẩu bằng địa chỉ email đăng ký của mình.

Sau khi tạo mật khẩu mới, một mật khẩu mới sẽ được gửi về địa chỉ email của bạn

Để xác nhận thay đổi mật khẩu bạn có thể thực hiện theo hương dẫn trong email gửi đến để hoàn thành việc tạo tài khoản mới


#6: LÀM SAO ĐỂ DOWNLOAD TÀI LIỆU TRÊN INTAILIEU.VN?

Để download tài liệu bạn cần bắt buộc phải đăng nhập. Nếu chưa có tài khoản bạn có thể tham khảo câu hỏi "LÀM SAO ĐỂ TẠO TÀI KHOẢN TRÊN INTAILIEU.VN", sau khi tạo tài khoản thành công bạn có thể đăng nhập để sử dụng dịch vụ

Truy cập vào tài liệu mà bạn muốn download, tại đây bạn sẽ thấy button "DOWNLOAD", bạn có thể click vào button để thực hiện download

Một popup sẽ hiện lên để bạn nhận địa chỉ email mà bạn muốn download, link download sẽ được gửi về địa chỉ email mà bạn nhận

Kiểm tra địa chỉ email và thực hiện download như bình thường hoặc làm theo hướng dẫn được đính kèm trong mail


#7: TÔI ĐƯỢC DOWNLOAD TỐI ĐA BAO NHIÊU TÀI KHOẢN TRONG MỘT NGÀY?

Trong một ngày bạn có thể download miễn phí tối đa 20 tài liệu. Việc này để hạn chế những hành động xấu ảnh hưởng đến hệ thống

Với số lượng này, chúng tôi tin rằng đã đáp ứng đủ nhu cầu của một người bình thường

Với những yêu cầu nâng cao vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ của chúng tôi


#8: CÓ PHẢI MẤT PHÍ KHI DOWNLOAD TÀI LIỆU TRÊN INTAILIEU.VN KHÔNG?

Tài liệu trên hệ thống chủ yếu là những tài liệu miễn phí, bạn có thể download mà không mất một khoản phí nào

Ngoài những tài liệu miễn phí đó, intailieu.vn còn liên kết với các đối tác giáo dục để đưa ra những tài liệu chất lượng, với những tài liệu này, bạn có thể mất một khoản phí nhỏ đẻ có thể download về


#9: LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU?

Tính năng đánh giá tài liệu chỉ được thực hiện khi bạn đã download tài liệu về, điều đó để khẳng định bạn đã từng đọc và có những đánh giá khách quan nhất về nội dung tài liệu


INTAILIEU.VN


Email: lienhe.intailieu@gmail.com

Số điện thoại: 035.856.6519

Địa chỉ: 63, ngõ 1002, đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

THÔNG TIN


Câu hỏi thường gặp

Giới thiệu

Điều khoản sử dụng

Liên hệ

Hình thức thanh toán

Bảo mật thông tin

KẾT NỐI